Ogłoszenia

Harmonogram zebrań z rodzicami klas IV - VIII

 

KLASA
WYCHOWAWCA
DATA
GODZINA
IV A
Małgorzata Urbaniak
poniedziałek
25.01.2021
18:00
IV B
Anna Zahacka
środa
27.01.2021
17:30
V A
Patrycja Krawczyk
wtorek
26.01.2021
16:30
VI A
Marcelina Skóra-Szczepanek
wtorek
26.01.2021
16:30
VI B
Krystyna Patynowska
wtorek
26.01.2021
19:00
VI C
Agnieszka Guziejewska
wtorek
26.01.2021
17:00
VII A
Ewa Włodyga
wtorek
26.01.2021
17:00
VII B
Anna Cirko – Dobiecka
środa
27.01.2021
17:30
VII C
Patryk Hobgarski
wtorek
26.01.2021
17:00
VIII A
Elżbieta Witke
wtorek
26.01.2021
16:00
VIII B
Małgorzata Marciniak
poniedziałek
25.01.2021
17:00
VIII C
Ewa Kącka
poniedziałek
25.01.2021
19:00

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego

już wkróce

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego

już wkrótce

Wymagania egzaminacyjne z języka niemieckego

już wkrótce

Powrót do szkoły klas I - III

Drodzy Rodzice!
Jak zapewne już Państwo wiedzą, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do szkół.

Poza procedurami, które zostały wprowadzone we wrześniu, wprowadzamy również obowiązek noszenia przez dzieci maseczek w każdym miejscu na terenie szkoły poza klasą, również przed wejściem do szkoły. W związku z tym prosimy Państwa o wyposażenie dziecka w maseczkę lub przyłbicę. Osoba przyprowadzająca do szkoły ucznia klasy I może przebywać jedynie w szatni, skąd dziecko samo bezpośrednio udaje się do swojej sali na lekcje.

Przywrócona zostaje także praca świetlicy, która będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00. Zalecamy, by ze względów bezpieczeństwa dzieci przebywały w niej jak najkrócej.

Poza tym w dotychczasowej formie będzie można korzystać z obiadów. Przypominamy, że opłatę za zupy i II dania należy uiszczać u ajenta stołówki (wejście zewnętrzne do stołówki od strony deptaka).

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. lekcje będą trwały po 45 minut. Plan lekcji nie ulega zmianie.

Wszystkich przebywających na terenie szkoły prosimy o zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Grafik lekcji i przerw od 18 stycznia 2021 roku

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas IV - VIII będą kontynuować naukę w formie zdalnej.
Plan zajęć nie ulega zmianie, jednak powracamy do grafiku, w którym obowiązywały lekcje 45 - minutowe.

Nr lekcji Godziny
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Harmonogram czynności klasyfikacyjnych po zmianach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ferie zimowe na terenie całego kraju trwały od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. Zatem zmienia się nieco harmonogram czynności klasyfikacyjnych obowiązujący w szkole:
 

Lp. Data Tematyka czynności
1. 04.12.2020 Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
2. 07.12.2020 Przekazanie rodzicom informacji o ocenach proponowanych
3. 20.01.2020 Wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
4. 22.01.2020 Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
5. 25.01.2021 Wywiadówka klas I - IV
6. 26.01.2021 Wywiadówka klas V - VIII

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2021 R.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
  • zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

2. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

  • zmniejszeniu zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszeniu liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

3. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

  • zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  • ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Zobacz więcej szczegółów

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli - Pobierz

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców - Pobierz

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2021 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V