Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 700 do 1500

Sekretarz szkoły: Anna Koszla – Topoła

Główna księgowa: Beata Gońska - Górowska

Specjalista ds. kadrowych: Magdalena Tyka

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 po konsultacjach z Radą Rodziców została podpisana polisa ubezpieczeniowa uczniów PZU NNW Edukacja.

Informacje dotyczące zawartej polisy:

  1. Nr polisy: 1053175935
  2. Okres ubezpieczenia: od 15.09.2020 do 14.09.2021
  3. Kwota składki: 40,00 zł.
  4. Termin płatności składki: 30.11.2020
Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie:
Nr rachunku bankowego PZU SA: 28124069603014011030635920


W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:
  1. Nr polisy: 1053175935
  2. Imię i nazwisko dziecka
  3. Datę urodzenia dziecka.
Powyższa oferta nie jest obowiązkowa. Ubezpieczenie dzieci zawsze leży w gestii rodziców/prawnych opiekunów, którzy mogą wybrać ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubezpieczenia w PZU:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podręcznikowy przykład ubezpieczenia

Polisa ubezpieczenia PZU

Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat legitymacji szkolnej należy opłacić przelewem w wysokości 9,00 zł.

Bank BZ WBK Nr konta: 06109017080000000135057621
Tytułem: duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

  1. Podręcznik i ćwiczenia dla klas I-VIII zapewnia szkoła. Podręczniki objęte dotacją uczeń otrzyma w szkole we wrześniu.
  2. Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego uczniowie klas IV – VI kupują indywidualnie, gdyż nie są one objęte dotacją MEN -u.
  3. Podręczniki do religii dla wszystkich klas zapewnia Parafia.
Pobierz szkolny zestaw podręczników

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2021 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V