Czcionka

Wiersze

Ogłoszenia

RAZEM ŁATWIEJ

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie programu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Realizatorem programu wyłonionym w trybie konkursowym został podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak. Podmiot ten posiada wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu wczesnej identyfikacji pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku10-19lat, które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego. Ze wsparcia skorzystają także rodzice i opiekunowie dzieci, które tej pomocy potrzebują.

W trosce o zdrowie uczniów dolnośląskich szkół, rozpoczynamy realizację programu wsparcia psychologicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. Zachęcam do współpracy - Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jak pomagamy?

Zadzwoń pod bezpłatny numer: + 48 800 805 600

lub napisz na adres e-mail: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl, a otrzymasz wsparcie i pomoc blisko miejsca zamieszkania.

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia terapeutycznego oraz diagnostycznego. Pomoc otrzymają dzieci i młodzież, a także ich rodzice i opiekunowie.


ŚWIĄTECZNE POZDROWIENIA OD SZKOLNEGO ZESPOŁU MUZYCZNEGO

ŚWIĄTECZNE POZDROWIENIA.

List DKO do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców z 9.10.2023 r.

List DKO do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców

Ubezpieczenie uczniów NNW w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 po konsultacjach z Radą Rodziców została podpisana polisa ubezpieczeniowa uczniów PZU NNW Edukacja.
 

Informacje dotyczące zawartej polisy:
 

Nr polisy: UG1309463
 

Okres ubezpieczenia: od 15.09.2023 r. do 14.09.2024 r.
 

Kwota składki zależna od wyboru rodzica:

  • 48,00 zł.

  • 55,00 zł.

  • 91,00 zł.

Aby dokonać wyboru i płatności należy kliknąć w link: https://ubestrefa.pl/oferta/trvr5g 
i wybrać odpowiednią kwotę składki.
 

Powyższa oferta nie jest obowiązkowa. Ubezpieczenie dzieci zawsze leży w gestii rodziców/prawnych opiekunów, którzy mogą wybrać ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 

Link do ww. ofert: https://ubestrefa.pl/oferta/trvr5g

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

"Program dla szkół"

w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu bierze udział w „Programie dla szkół ”, który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.
W programie szkolnym uczestniczą dzieci z klas I-V szkół podstawowych.
Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.
Więcej informacji o "Programie dla Szkół" na stronie:  https://www.programdlaszkol.org/

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2024 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V