WIEM I DZIAŁAM

WIEM I DZIAŁAM

2022-03-10 08:00:00
Chcąc przekazać naszym uczniom podstawowa wiedzę w obszarze pomocy humanitarnej oraz stworzyć okazję do jej wykorzystania w konkretnych działaniach charytatywnych, przystąpiliśmy do programu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Wiem i Działam”.
Program to cykl czterech zajęć dostosowanych do wieku uczestników, w trakcie których dzieci dowiedzą się czym jest pomoc humanitarna, jak mądrze pomagać, dlaczego pomoc jest potrzebna.
W ramach projektu zaplanowane i zrealizowane zostaną konkretne działania mające na celu kształcenie umiejętności dostrzegania potrzebujących oraz promowania postawy mądrego zaradzania ich potrzebom.

W ramach projektu „Wiem i Działam” przeprowadzono w szkole akcję informacyjną. Uczniowie klas IV – VI zapoznali się z pojęciem kryzysu humanitarnego oraz przyczynami ich powstawania. Korzystając z materiałów przygotowanych przez PAH, dzieci nazwały potrzeby osób znajdujących się w kryzysie, poznały zasady mądrego pomagania. Uczniowie poznali nazwy organizacji humanitarnych i reguły, według których udzielają wsparcia potrzebującym. Efektem pracy były plakaty prezentowane na gazetkach szkolnych.

Pozostałe kategorie

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V