Projekt

Projekt "Nie dla warzyw w foliowanych woreczkach"

2020-12-02 13:29:00

Pomóżcie nam wygrać - GŁOSUJCIE!

Głosowanie jest proste:

  1. wchodzimy na stronę https://projektanciedukacji.pl,
  2. klikamy: zagłosuj, pojawiają nam się projekty,
  3. po lewej stronie wybieramy poziom: klasy I-III, pojawiają się projekty klas I-III,
  4. nasz powinien być na drugiej stronie (obrazek: trzy drzewka, pt.: Ziemia w naszych rękach. Nie dla warzyw i owoców w foliowych woreczkach.
  5. Kliknąć na zagłosuj na projekt (pojawi się jak najedziemy na niego myszką).
  6. Podajemy swoje dane i głosujemy. Musimy potwierdzić głos klikając na link, który przyjdzie na emaila, który podawaliśmy podczas logowania.

Głosujcie codziennie na nas, aż do 11.12.2020 r. Kolejny raz już nie trzeba się się logować, system będzie was pamiętać..


NIE dla warzyw i owoców w foliowanych woreczkach

PLAN DZIAŁANIA

Projekt edukacyjny w formie akcji prowadzonej w szkołach podstawowych w regionie mogący jednak skutkować ogólnopolskim zauważeniem problemu nieuzasadnionego i przede wszystkim nadmiernego używania foliowych opakowań jednorazowych.

Celem głównym projektu jest wpłynięcie na osoby decyzyjne na zmianę sposobu ich pakowania na bardziej ekologiczne lub nawet rezygnację z opakowań jednostkowych. Poza tym celem jest uwrażliwienie wszystkich zaangażowanych osób na wpływ wszechobecnego plastiku na ekosystem Ziemi, zapoznanie z niektórymi sposobami zapobiegania dalszej degradacji środowiska. Ostatni, nie mniej ważny cel, to udział uczniów w życiu społecznym, wykształcenie postawy odpowiedzialności za swoje wybory i czyny oraz pobudzenie poczucia sprawczości i posiadania wpływu na otaczającą rzeczywistość, kształcenie umiejętności oceny działań z punktu widzenia ich przyszłych skutków.
 

OPIS POMYSŁU
Projekt zakłada kilka etapów, gdyż połączony jest po pierwsze ze zdobyciem wiedzy na dany temat: "Wpływ plastiku i opakowań jednorazowych na ekosystem", następnie na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatów, ulotek i broszur informacyjnych, być może również na nakręceniu spotu reklamowego akcji, na końcu na rozesłaniu ulotek, rozwieszeniu plakatów. Planujemy również napisanie petycji w tej sprawie oraz zaproszenie firm dostarczających owoce na debatę do naszej klasy (szkoły) lub zaproponowanie innej formy rozmowy.

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI
Realizacja projektu będzie się odbywała przede wszystkim w regionie tj. Jelenia Góra i powiat jeleniogórski, a szczególnie Karpacz i okolice. Petycja zostanie wysłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej kopia do osób odpowiedzialnych za dostarczanie warzyw i owoców do szkół. Kolejne etapy projektu będą realizowane od stycznia do końca kwietnia: styczeń, luty - projektowanie i druk ulotek, plakatów i broszur; marzec - napisanie i wysłanie petycji i pism do odpowiednich instytucji, debata, panel dyskusyjny lub inna forma rozmowy z firmą dostarczającą owoce do naszej szkoły, druk albumu pamiątkowego z akcji.

POMYSŁ NA REALIZACJĘ W SYTUACJI ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH
Praca w grupach projektowych wymaga przede wszystkim kontaktu poszczególnych członków grupy między sobą oraz z liderem; w przypadku nauczania zdalnego zamierzmy odbywać ze sobą spotkania on line (na platformach edukacyjnych) w celu omawiania pojawiających się pomysłów, weryfikacji postępów itp. Największa zmiana będzie dotyczyła planowanego spotkania, zaproszenia do szkoły przedstawiciela firmy dostarczającej owoce do szkoły. W takiej sytuacji rozwiązaniem będzie nagranie filmiku z pytaniami od dzieci i ich wątpliwościami i wysłanie do przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
Cała grupa projektowa (klasa) będzie podzielona na 4 grupy, które będą odpowiedzialne za poszczególne etapy (części) projektu Uczniowie zauważą i uświadomią sobie negatywny wpływ cywilizacji na życie na ziemi, zapoznają się z pojęciami dotyczącymi przyrody i ochrony środowiska, dostrzegą wpływ swoich codziennych czynności na stan środowiska, będą potrafili wyjaśnić potrzebę jego ochrony w swoim otoczeniu. Poza tym wzrośnie poczucie ich własnej wartości i przydatności ich działań dla środowiska.

WYKORZYSTANIE GRANTU
Projekt zakład druk plakatów, ulotek, broszur co wiąże się z wydatkami, również na etapie ich rozsyłania do szkół. Poza tym zależy nam na zakupie personalizowanych koszulek z logo promujących naszą akcję. Z uwagi, że projekt ten może mieć wydźwięk ogólnopolski chcielibyśmy stworzyć pamiątkową kronikę naszej akcji, udokumentować kolejne kroki i podejmowane działania. Do realizacji tego pomysłu musielibyśmy wydrukować zdjęcia lub zamówić pamiątkowy album ze zdjęciami.

ELEMENTY UNIKATOWE
Projekt jest przede wszystkim oryginalny; odchodzi bowiem od postrzegania dzieci jako nieświadomych, bo zbyt młodych konsumentów, którzy nie mogą jeszcze mieć wpływu na to co dzieje się wokół nich. Jest poważnym przedsięwzięciem, który małego obywatela traktuje poważnie. Jest odpowiedzią na problem nadmiaru plastiku krążącego we wszystkich ekosystemach Ziemi i wpływającego negatywnie na środowisko, wszystkie formy życia na Ziemi i nasze zdrowie. Projekt ten, w formie akcji, angażuje i zachęca dzieci do dbania o Ziemię, kształtuje postawy proekologiczne, wyrabia aktywną postawę wobec codziennych problemów związanych z ekologią.

Pozostałe kategorie

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V