Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem o zwalczaniem COVID-19 zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktycznymi dla klas 1 – 3 zostają zawieszone od 25.05.2020 r. do 7.06.2020 r.