1. Podręcznik i ćwiczenia dla klas I-VIII zapewnia szkoła. Podręczniki objęte dotacją uczeń otrzyma w szkole we wrześniu.
  2. Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego  uczniowie klas IV – VI  kupują indywidualnie, gdyż nie są one objęte dotacją MEN -u.
  3. Podręczniki do religii dla wszystkich klas zapewnia Parafia.