Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 po konsultacjach z Radą Rodziców została podpisana polisa ubezpieczeniowa uczniów PZU NNW Edukacja.

Informacje dotyczące zawartej polisy:

  1. Nr polisy: 1053175935
  2. Okres ubezpieczenia: od 15.09.2020 do 14.09.2021
  3. Kwota składki: 40,00 zł.
  4. Termin płatności składki: 30.11.2020

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie:

Nr rachunku bankowego PZU SA: 28124069603014011030635920

W tytule przelewu  koniecznie należy wpisać:

  1. Nr polisy: 1053175935
  2. Imię i nazwisko dziecka
  3. Datę urodzenia dziecka.

Powyższa oferta nie jest obowiązkowa. Ubezpieczenie dzieci zawsze leży w gestii rodziców/prawnych opiekunów, którzy mogą wybrać ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubezpieczenia w PZU: