Zanim przystąpi się do pracy z kamerą, wielkie znaczenie odgrywa najpierw zdobycie niezbędnych wiadomości oraz umiejętności z zakresu mediów i dziennikarstwa, takich jak pisanie scenariuszy programów telewizyjnych, fachowa obsługa kamery, czy też obróbka i montaż nagranych ujęć. Tak specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy trudno szukać w książkach, za to najlepiej jest szukać u źródła, dlatego też uczestnicy Młodzieżowego Studia Reporterskiego Karpacz 15 grudnia 2015 roku udali się z wizytą do Telewizji Polskiej, Oddział we Wrocławiu. Niezwykle pouczającym doświadczeniem było już samo zwiedzanie telewizji, zobaczenie jej od tzw. kuchni. Okazało się bowiem, że to co widzimy na co dzień na ekranach naszych telewizorów mocno odbiega od rzeczywistych warunków panujących w studiu telewizyjnym. Czterogodzinne zajęcia prowadził dziennikarz publicystyczny Piotr Kasprzycki. W trakcie pierwszej części zajęć uczniowie poznali historię mediów, metody tworzenia obrazu oraz sposoby manipulacji widzem. Zwiedzili także studia wykorzystywane do nagrywania i montowania programów telewizyjnych. Na zakończenie każdy chętny mógł zaimprowizować własny wywiad i obejrzeć go na ekranie.
Nowe doświadczenia pozwoliły wszystkim inaczej spojrzeć na świat telewizji.
Serdeczne podziękowania dla Pana Radosława Jęcka Burmistrza Karpacza, Pani Marii Supeł Dyrektora Zespołu Szkół w Karpaczu oraz Pani Kamili Cyganek za umożliwienie wyjazdu na warsztaty do Telewizji Polskiej oddział we Wrocławiu.