Światowy Dzień Wolontariusza, który obchodzony jest 5 grudnia, stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególną rolę wolontariatu. W związku z tym w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie mające na celu promowanie działania na rzecz innych wśród dzieci i młodzieży. W obchodach Światowego Dnia Wolontariusza uczestniczyli uczniowie naszej szkoły m. in. członkowie Samorządu Uczniowskiego, Klubu Pomocna Łapa oraz inni chętni do pomocy ludziom. Prelegentem podczas spotkania był wieloletni działacz społeczny pan Ryszard Kiełek, który przybliżył swoją działalność oraz przedstawił znaczenie podejmowania działań charytatywnych. Wszystkim wolontariuszom naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia. Składamy także podziękowania dla pana Ryszarda za uśmiech, wielką życzliwość, otwartość, wyrozumiałość i wytrwałość w niesieniu pomocy zgodnie z tym, co mówił Jan Paweł II „Wolontariat stanowi znak i wyraz miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym”.