Już po raz trzeci  Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego ufundowała stypendium uczniowi naszej szkoły.  Nagroda ta przyznawana jest uczniowi ostatniej klasy szkoły podstawowej  wytypowanemu przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i wynosi 1000 złotych. Pieniądze powinny być wykorzystane  na pokrycie kosztów związanych z rozwojem edukacyjnym. W tym roku stypendium to otrzymała  uczennica klasy VIII B – Oliwia Czajka.

Dziękujemy Fundacji.
Gratulujemy Oliwii!