Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.karpacz.eu lub w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.00.
Ww. dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, których rodzice spełnią kryteria zawarte we wniosku.