Od dnia 02.09.2020 r. codziennie o godz. 1130 będzie wydawana zupa.

Opłata za zupę wynosi 1 zł za 1 dzień i jest uiszczana za miesiąc z góry.

Od dnia 7.09.2020 r. planowane jest wydawanie obiadów (II danie). Przewidziano następujące tury wydawania posiłków:

I tura          godz. 1200 klasy I – III

II tura         godz. 1225 klasy IV – VIII

III tura       godz. 1300 klasy I – III

W zależności od ilości uczniów korzystających z obiadów (II danie), organizacja wydawania obiadów może się zmienić.

Obiady wydawane będą w pełnym reżimie sanitarnym, dzieci będą  wpuszczane na obiad w zależności od planu lekcji.

Opłata za obiad wynosi 8 zł i uiszczana jest za miesiąc lub tydzień z góry (ewentualne odpisy należy zgłaszać u ajenta stołówki do godz. 900 danego dnia). Opłata za obiad i zupy pobierana jest przez ajenta stołówki w każdy poniedziałek od godz. 740 do 1000, w pozostałe dni od 900 do 1330.

W celu uregulowania należności do stołówki wchodzimy dolnym wejściem – nie przez szkołę.

Telefon do ajenta stołówki:
Pani Ania 608 697 912