W naszej szkole są uczniowie, chętnie podejmujący dodatkowe działania. Do takich uczniów należy Maks Luty, uzdolniony językowo uczeń klasy 6, który przygotował bardzo ciekawą prezentację na temat „Das Schulsystem in Deutschland” – Niemiecki system szkolnictwa. Zachęcamy do obejrzenia.

Prezentacja