Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Zapoczątkowana została w 2012 r., a patronat honorowy nad wydarzeniem pełni para prezydencka RP. W tym roku, po raz dziewiąty, w wielu miejscowościach w Polsce odbyły się spotkania, na których czytano kolejne, wybrane dzieło z klasyki literatury polskiej. Nasi uczniowie 5 września 2020 r. w parku, przy lipie sądowej czytali fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego wraz z zaproszonymi na spotkanie gośćmi. Wydarzenie przyniosło wiele czytelniczej satysfakcji i połączyło zebranych w przekonaniu o konieczności pamiętania o dziełach znanych pisarzy.