Uczniowie szkół podstawowych  z naszego regionu 29 października 2019 r. uczestniczyli w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu „SUPERMÓZG”. Gości przywitała wicedyrektor naszej szkoły pani Dorota Andreasik. Do zmagań przystąpiły zespoły ze SP w Podgórzynie, SP w Miłkowie, SP w Mysłakowicach, SP w Sosnówce, SP nr 3 w Kowarach oraz drużyna z naszej szkoły.  Celem rywalizacji była przede wszystkim promocja czytelnictwa. Do jury zaproszono panie opiekunki zespołów. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością związków frazeologicznych i przysłów, wykonywali również zadania praktyczne.  Zwyciężył zespół reprezentujący naszą szkołę, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z SP nr 3 w Kowarach, a trzecie miejsce zajęła grupa z SP w Mysłakowicach. Dyplomy i nagrody wręczyła dyrektor SP w Karpaczu pani Maria Supeł. Konkurs oprócz promocji wiedzy, czytelnictwa i książek pozwolił usystematyzować uczniom wiadomości i zintegrować uczniów różnych placówek.