W  dniach od 23 maja do 3 czerwca 2019 r. przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Biblijny. Udział w nim wzięli  uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w Karpaczu i Mysłakowicach. Uczestnicy rozwiązywali  dwanaście zadań konkursowych. Na ich podstawie sprawdzono biegłość wyszukania wskazanego fragmentu Pisma Świętego,  umiejętność odczytywania symboli wykorzystywanych w liturgii Kościoła oraz zdolność praktycznego wykorzystania pozyskanych wiadomości w życiu codziennym.

OSOBY  NAGRODZONE I  WYRÓŻNIONE:

Kapral Amelia

Szymczyk Michał

Arkadiusz Wielgat

Pieniądz Weronika

Wolak Natalia