Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu zaprasza do prezentacji pomysłów na logo szkoły. Projekty należy składać w bibliotece szkolnej lub u Pana Jana Musialskiego do 30 listopada 2019 r. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie (plastyczna lub komputerową). Prace mogą składać zarówno uczniowie, rodzice oraz absolwenci. Zapraszamy do przedstawienia swoich pomysłów.