27 września 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu odbył się Konkurs Krasomówczy o Laur Burmistrza Karpacza.  Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki wraz z Urzędem Miasta Karpacza. Ideą spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania i szacunku do pięknego i sugestywnego mówienia oraz rozbudzenie uczuć patriotycznych do Małej  Ojczyzny. Uczestnicy prezentowali wybrane utwory poezji i prozy o tematyce regionalnej. Do konkursu mogły przystąpić zarówno dzieci, jak i dorośli. W kategorii dzieci i młodzież przyznano cztery laury. Jedn z nich otrzymał uczeń naszej szkoły – Błażej Szewczyk z klasy VIII B. Gratulujemy!