Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostało przedłużone do 24 maja 2020 r.

Egzamin ósmoklasistów ma zostać przeprowadzony w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja