Prze świętami klasa 6c udała się na spotkanie opłatkowe do Zakładu Opieki Leczniczej w Miłkowie. W wyjątkowym i uroczystym nastroju uczniowie przedstawili starszym osobom – pensjonariuszom świąteczny program z życzeniami. Przygotowali też dla podopiecznych zakładu małe upominki. Spotkanie wniosło wiele uśmiechu, a dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń dostarczyło mieszkańcom ZOL wiele wzruszeń. Kolędy, które rozbrzmiewały dawały wiarę i nadzieję na lepsze jutro.