12 czerwca w naszej szkole uczniowie klas 4 i starszych przystąpili do egzaminu sprawdzającego umiejętności praktyczne jazdy na rowerze. Był to ostatni etap egzamin na kartę rowerową. Obecny był przedstawiciel ze Straży Miejskiej w Karpaczu, który oceniał przebieg egzaminu. Tydzień wcześniej przy komputerach na lekcji zajęć technicznych sprawdzano ich wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie zaliczyli egzamin i już wkrótce odbiorą swoje pierwsze uprawnienia.