Egzamin gimnazjalny w naszej szkole zostanie przeprowadzony zgodnie z planem.
Zbiórka uczniów klas 3 gimnazjalnych 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 8:30.