HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Termin główny

  1. Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 900
  2. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 900
  3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 900

Termin dodatkowy

  1. Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 900
  2. Matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz. 900
  3. Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 900

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

  Czas trwania (min)
  arkusz standardowy arkusz dla uczniów z przedłużonym czasem
  0100 0100
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135