Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Terminy postępowania rekrutacyjnego

>>>> REKRUTACJA ELEKTRONICZNA <<<<