Od poniedziałku 15.04.2019 r. przez 3 kolejne dni w Szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Zbiórka uczniów o godz. 8:30.