Co robić, gdy nasze dziecko sprawia trudności wychowawcze?

  1. Nie udawaj, że twoje dziecko nie sprawia trudności wychowawczych, jeżeli są na niego skargi, jeżeli późno wraca do domu, jeżeli kłamie.
  2. Poznaj prawdę o swoim dziecku i przyjmij ją.
  3. Postaraj się szukać przyczyn złego zachowania. Nie broń dziecka na siłę, nie obwiniaj innych za jego naganne czyny.
  4. Ucz go odpowiedzialności za to, co robi.

 

Pomocne adresy stron internetowych

www.dysleksja.waw.pl, Polskie Towarzystwo Dysleksji
www.dysleksja.pl, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji
www.narkomania.gov.pl, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.narkomania.org.pl, Serwis Pomocowo-Edukacyjny