REKRUTACJA DO KLASY I
na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie-rekrutacja

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karpaczu

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu