OGŁOSZENIA

Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na konto Rady Rodziców

w  roku 2018/2019 wynoszą one:

-30zł na pierwsze dziecko,

-15 zł na każde kolejne.

Płatne na konto, u skarbnika klasy lub w sekretariacie szkoły.

Nr konta rady rodziców:

PKO BP 92 1020 2124 0000 8902 0158 1081

z dopiskiem imię, nazwisko, klasa

Przewodniczący Rady Rodziców
Adriana Ciszek