STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019-20

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020