Wrzesień 2020

WYBORY do Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

18 września 2020|

Zapraszamy przewodniczących klasowych rad rodziców na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 28 września 2020 roku o godz. 1600 w sali 208 na I piętrze (wejście do szkoły od ul. Łącznej).

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

15 września 2020|

Informujemy,
iż w roku szkolnym 2020/2021 po konsultacjach z Radą Rodziców została podpisana
polisa ubezpieczeniowa uczniów PZU NNW Edukacja.

Informacje dotyczące zawartej polisy:

Nr polisy: 1053175935Okres ubezpieczenia: od 15.09.2020 do 14.09.2021Kwota składki: 40,00 zł.Termin płatności składki: 30.11.2020

Informacje niezbędne do wpłaty składki za
ubezpieczenie:

Nr rachunku bankowego PZU SA: 28124069603014011030635920

W tytule
przelewu  koniecznie należy wpisać:

Nr polisy: 1053175935 Imię i nazwisko dzieckaDatę urodzenia […]

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

15 września 2020|

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2020 09 14Pobierz

Narodowe Czytanie 2020

9 września 2020|

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Zapoczątkowana została w 2012 r., a patronat honorowy nad wydarzeniem pełni para prezydencka RP. W tym roku, po raz dziewiąty, w wielu miejscowościach w Polsce odbyły się spotkania, na których czytano kolejne, wybrane dzieło z klasyki literatury polskiej. Nasi uczniowie 5 września 2020 r. […]

Harmonogram pierwszych w tym roku szkolnym zebrań z rodzicami.

3 września 2020|

HARMONOGRAM-ZEBRAŃ-Z-RODZICAMIPobierz

Sierpień 2020

Organizacja żywienia w roku szkolnym 2020/2021

31 sierpnia 2020|

Od dnia 02.09.2020 r. codziennie o godz. 1130 będzie wydawana zupa.

Opłata za zupę wynosi 1 zł za 1 dzień i jest uiszczana za miesiąc z góry.

Od dnia 7.09.2020 r. planowane jest wydawanie obiadów (II danie). Przewidziano następujące tury
wydawania posiłków:

I tura          godz. 1200 klasy I – III

II tura         godz. 1225 klasy […]

Procedury bezpieczeństwa w szkole.

28 sierpnia 2020|

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym prosimy wszystkich uczniów i rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, jakie obowiązują w naszej szkole.

Procedury-bezpieczeństwa-w-SP-KarpaczPobierz

Czerwiec 2020

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca 2020|

Podręcznik i ćwiczenia dla klas I-VIII zapewnia szkoła. Podręczniki objęte dotacją uczeń otrzyma w szkole we wrześniu.Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego  uczniowie klas IV – VI  kupują indywidualnie, gdyż nie są one objęte dotacją MEN -u.Podręczniki do religii dla wszystkich klas zapewnia Parafia.

wykaz-podręczników-202021Pobierz

Pomoc w formie dożywiania w roku szkolnym 2020/2021

5 czerwca 2020|

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.karpacz.eu lub w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.00. Ww. dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 r.

wniosek-o-przyznanie-pomocy-w-formie-dożywiania-2020.2021Pobierz

Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, których
rodzice spełnią kryteria zawarte we wniosku.

Zapisy do świetlicy szkolnej

5 czerwca 2020|

Rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.karpacz.eu lub w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.00. Ww. dokument można odesłać drogą mailową na adres sekretariat@sp.karpacz.eu lub dostarczyć osobiście.

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń do 15 sierpnia 2020 r.

Z opieki na świetlicy mogą […]