Yearly Archives: 2020

Sierpień 2020

Organizacja żywienia w roku szkolnym 2020/2021

31 sierpnia 2020|

Od dnia 02.09.2020 r. codziennie o godz. 1130 będzie wydawana zupa.

Opłata za zupę wynosi 1 zł za 1 dzień i jest uiszczana za miesiąc z góry.

Od dnia 7.09.2020 r. planowane jest wydawanie obiadów (II danie). Przewidziano następujące tury
wydawania posiłków:

I tura          godz. 1200 klasy I – III

II tura         godz. 1225 klasy […]

Procedury bezpieczeństwa w szkole.

28 sierpnia 2020|

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym prosimy wszystkich uczniów i rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, jakie obowiązują w naszej szkole.

Procedury-bezpieczeństwa-w-SP-KarpaczPobierz

Czerwiec 2020

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca 2020|

Podręcznik i ćwiczenia dla klas I-VIII zapewnia szkoła. Podręczniki objęte dotacją uczeń otrzyma w szkole we wrześniu.Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego  uczniowie klas IV – VI  kupują indywidualnie, gdyż nie są one objęte dotacją MEN -u.Podręczniki do religii dla wszystkich klas zapewnia Parafia.

wykaz-podręczników-202021Pobierz

Pomoc w formie dożywiania w roku szkolnym 2020/2021

5 czerwca 2020|

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.karpacz.eu lub w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.00. Ww. dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 r.

wniosek-o-przyznanie-pomocy-w-formie-dożywiania-2020.2021Pobierz

Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, których
rodzice spełnią kryteria zawarte we wniosku.

Zapisy do świetlicy szkolnej

5 czerwca 2020|

Rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.karpacz.eu lub w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.00. Ww. dokument można odesłać drogą mailową na adres sekretariat@sp.karpacz.eu lub dostarczyć osobiście.

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń do 15 sierpnia 2020 r.

Z opieki na świetlicy mogą […]

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

4 czerwca 2020|

List Dolnośląskiego Kuratora OświatyPobierz

Zdawanie podręczników

2 czerwca 2020|

W związku z tym, że zbliża się koniec roku szkolnego, uprzejmie prosimy uczniów o zwrot wypożyczonych książek oraz podręczników. Skompletowane zestawy podręczników oraz wypożyczone książki może przynieść do biblioteki uczeń lub jego rodzic. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zniszczoną lub zagubioną książkę/podręcznik należy odkupić (najszybciej drogą internetową). Biblioteka szkolna […]

Maj 2020

Spotkanie Szkolnej Rady Rodziców

28 maja 2020|

10 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 w auli szkoły odbędzie się spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Przewodniczący prosi o zabranie ze sobą maseczek.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze od 25 maja 2020 r.

21 maja 2020|

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem o zwalczaniem COVID-19 zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktycznymi dla klas 1 – 3 zostają zawieszone od 25.05.2020 r. do 7.06.2020 r.

Komunikat Dyrektora

11 maja 2020|

W związku ze zmianą terminu obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty ustalam nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, […]