2 i 3 stycznia 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna zapewnia w tych dniach opiekę w godz. 7.00- 16.00